Esam pirmā pirmsskola Latvijā, kas strādā pēc Reggio Emilia principiem.

Bērna pasaules redzējums.

Bērna personība un izpratne par sevi un pasauli veidojas mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Tas ļauj bērnam pašam radoši realizēt mācību procesu, uzdot jautājumus, atrast atbildes, izmantot daudzveidīgu neverbālo valodu – teātri, gleznošanu un zīmēšanu, veidošanu, deju, mūziku, konstruēšanu, rokdarbus.

Bērna pasaules redzējums.

Projekti un skolotāja loma.

Reggio Emilia pieeja izmanto projektu metodi. Projektus iepriekš plāno, tie plūstoši veidojas mācību procesa laikā, balstoties uz bērna aktuālajām interesēm un jautājumiem. Vienlīdz svarīgs ir katra dalībnieka viedoklis projekta rotaļās un grupu darbā. Savukārt, skolotājs ir vērīgs līdzgaitnieks, kurš saklausa bērna teikto, seko līdzi viņa/s interesēm un nodrošina nepieciešamo palīdzību bērna izvirzītā mērķa sasniegšanā.

Projekti un skolotāja loma.

Bērna pasaules redzējums.

Bērna personība un izpratne par sevi un pasauli veidojas mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Tas ļauj bērnam pašam radoši realizēt mācību procesu, uzdot jautājumus, atrast atbildes, izmantot daudzveidīgu neverbālo valodu – teātri, gleznošanu un zīmēšanu, veidošanu, deju, mūziku, konstruēšanu, rokdarbus.

Bērna pasaules redzējums.

Projekti un skolotāja loma.

Reggio Emilia pieeja izmanto projektu metodi. Projektus iepriekš plāno, tie plūstoši veidojas mācību procesa laikā, balstoties uz bērna aktuālajām interesēm un jautājumiem. Vienlīdz svarīgs ir katra dalībnieka viedoklis projekta rotaļās un grupu darbā. Savukārt, skolotājs ir vērīgs līdzgaitnieks, kurš saklausa bērna teikto, seko līdzi viņa/s interesēm un nodrošina nepieciešamo palīdzību bērna izvirzītā mērķa sasniegšanā.

Projekti un skolotāja loma.

Vide ir trešais skolotājs.

Reggio Emilia vide ir piepildīta ar dabisku gaismu un kārtību, izmantojot dabiskus materiālus. Vide mainās līdzi bērna izaugsmei. Ikkatru priekšmetu vai vielu izmanto, lai iedrošinātu bērnu iedziļināties un turpināt pētniecību. Vides „valoda” ir rotaļas ar faktūrām, skaņu, ritmiem un gaismu. Vidē ir dabiski materiāli, instrumenti un sadzīves priekšmeti, ar kuru palīdzību bērns var sajust apkārtējo uzticību un paļaušanos uz viņa/s spējām. Vidi veido un par to rūpējas visi – gan pieaugušie, gan bērni.

Vide ir trešais skolotājs.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Reggio Emilia pieeja paredz vecāku aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos skolas dzīvē. Rādot bērnam piemēru, kā izkopt sociāli emocionālās kompetences, vecāki veido attiecības ar bērniem, citiem vecākiem, skolotāju un izjūt skolas vidi. Bērnam šī sadarbība nozīmē un sniedz atbalstu un drošību, bet vecākiem – iespēju nodot bērniem savu vislabāko pieredzi un skolā iesāktos darbus turpināt mājas vidē. Pasaules izziņa notiek, savstarpēji saistot pieredzi, konceptus un parādības. Vecāki palīdz bērnam skolā iesākto turpināt mājās, attīsta savu sadarbību ar skolotājiem, veido ciešākas attiecības ar bērnu.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Vide ir trešais skolotājs.

Reggio Emilia vide ir piepildīta ar dabisku gaismu un kārtību, izmantojot dabiskus materiālus. Vide mainās līdzi bērna izaugsmei. Ikkatru priekšmetu vai vielu izmanto, lai iedrošinātu bērnu iedziļināties un turpināt pētniecību. Vides „valoda” ir rotaļas ar faktūrām, skaņu, ritmiem un gaismu. Vidē ir dabiski materiāli, instrumenti un sadzīves priekšmeti, ar kuru palīdzību bērns var sajust apkārtējo uzticību un paļaušanos uz viņa/s spējām. Vidi veido un par to rūpējas visi – gan pieaugušie, gan bērni.

Vide ir trešais skolotājs.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Reggio Emilia pieeja paredz vecāku aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos skolas dzīvē. Rādot bērnam piemēru, kā izkopt sociāli emocionālās kompetences, vecāki veido attiecības ar bērniem, citiem vecākiem, skolotāju un izjūt skolas vidi. Bērnam šī sadarbība nozīmē un sniedz atbalstu un drošību, bet vecākiem – iespēju nodot bērniem savu vislabāko pieredzi un skolā iesāktos darbus turpināt mājas vidē. Pasaules izziņa notiek, savstarpēji saistot pieredzi, konceptus un parādības. Vecāki palīdz bērnam skolā iesākto turpināt mājās, attīsta savu sadarbību ar skolotājiem, veido ciešākas attiecības ar bērnu.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Dokumentēšana.

Reggio Emilia pieeja lielu uzmanību pievērš rūpīgai bērna domu, ideju un darbību dokumentēšanai – pierakstos, attēlos, to skaidrojumos u.c. veidos, kas atspoguļo bērna izziņas un apguves procesus. Dokumentēšana vienlaicīgi ir gan ieskats, gan atskats skolas ikdienā bērnam, skolotājiem, vecākiem un apkārtējiem.

Dokumentēšana.

Skolotāji kā bērni.

Bērni ir pētnieki un neatlaidīgi pasaules izzinātāji. Šis koncepts – zinātkārs bērns – attiecas arī uz skolotājiem. Reggio Emilia pieeja balstās pārliecībā, ka skolotājs nepārtraukti sevi pilnveido, sadarbojas ne tikai ar bērnu, bet arī ar citu jomu skolotājiem (mūziķiem, pētniekiem, aktieriem, māksliniekiem, zinātniekiem u.c.).

Skolotāji kā bērni.

Dokumentēšana.

Reggio Emilia pieeja lielu uzmanību pievērš rūpīgai bērna domu, ideju un darbību dokumentēšanai – pierakstos, attēlos, to skaidrojumos u.c. veidos, kas atspoguļo bērna izziņas un apguves procesus. Dokumentēšana vienlaicīgi ir gan ieskats, gan atskats skolas ikdienā bērnam, skolotājiem, vecākiem un apkārtējiem.

Dokumentēšana.

Skolotāji kā bērni.

Bērni ir pētnieki un neatlaidīgi pasaules izzinātāji. Šis koncepts – zinātkārs bērns – attiecas arī uz skolotājiem. Reggio Emilia pieeja balstās pārliecībā, ka skolotājs nepārtraukti sevi pilnveido, sadarbojas ne tikai ar bērnu, bet arī ar citu jomu skolotājiem (mūziķiem, pētniekiem, aktieriem, māksliniekiem, zinātniekiem u.c.).

Skolotāji kā bērni.

Bērna pasaules redzējums.

Bērna personība un izpratne par sevi un pasauli veidojas mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Tas ļauj bērnam pašam radoši realizēt mācību procesu, uzdot jautājumus, atrast atbildes, izmantot daudzveidīgu neverbālo valodu – teātri, gleznošanu un zīmēšanu, veidošanu, deju, mūziku, konstruēšanu, rokdarbus.

Bērna pasaules redzējums.

Projekti un skolotāja loma.

Reggio Emilia pieeja izmanto projektu metodi. Projektus iepriekš plāno, tie plūstoši veidojas mācību procesa laikā, balstoties uz bērna aktuālajām interesēm un jautājumiem. Vienlīdz svarīgs ir katra dalībnieka viedoklis projekta rotaļās un grupu darbā. Savukārt, skolotājs ir vērīgs līdzgaitnieks, kurš saklausa bērna teikto, seko līdzi viņa/s interesēm un nodrošina nepieciešamo palīdzību bērna izvirzītā mērķa sasniegšanā.

Projekti un skolotāja loma.

Bērna pasaules redzējums.

Bērna personība un izpratne par sevi un pasauli veidojas mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Tas ļauj bērnam pašam radoši realizēt mācību procesu, uzdot jautājumus, atrast atbildes, izmantot daudzveidīgu neverbālo valodu – teātri, gleznošanu un zīmēšanu, veidošanu, deju, mūziku, konstruēšanu, rokdarbus.

Bērna pasaules redzējums.

Projekti un skolotāja loma.

Reggio Emilia pieeja izmanto projektu metodi. Projektus iepriekš plāno, tie plūstoši veidojas mācību procesa laikā, balstoties uz bērna aktuālajām interesēm un jautājumiem. Vienlīdz svarīgs ir katra dalībnieka viedoklis projekta rotaļās un grupu darbā. Savukārt, skolotājs ir vērīgs līdzgaitnieks, kurš saklausa bērna teikto, seko līdzi viņa/s interesēm un nodrošina nepieciešamo palīdzību bērna izvirzītā mērķa sasniegšanā.

Projekti un skolotāja loma.

Vide ir trešais skolotājs.

Reggio Emilia vide ir piepildīta ar dabisku gaismu un kārtību, izmantojot dabiskus materiālus. Vide mainās līdzi bērna izaugsmei. Ikkatru priekšmetu vai vielu izmanto, lai iedrošinātu bērnu iedziļināties un turpināt pētniecību. Vides „valoda” ir rotaļas ar faktūrām, skaņu, ritmiem un gaismu. Vidē ir dabiski materiāli, instrumenti un sadzīves priekšmeti, ar kuru palīdzību bērns var sajust apkārtējo uzticību un paļaušanos uz viņa/s spējām. Vidi veido un par to rūpējas visi – gan pieaugušie, gan bērni.

Vide ir trešais skolotājs.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Reggio Emilia pieeja paredz vecāku aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos skolas dzīvē. Rādot bērnam piemēru, kā izkopt sociāli emocionālās kompetences, vecāki veido attiecības ar bērniem, citiem vecākiem, skolotāju un izjūt skolas vidi. Bērnam šī sadarbība nozīmē un sniedz atbalstu un drošību, bet vecākiem – iespēju nodot bērniem savu vislabāko pieredzi un skolā iesāktos darbus turpināt mājas vidē. Pasaules izziņa notiek, savstarpēji saistot pieredzi, konceptus un parādības. Vecāki palīdz bērnam skolā iesākto turpināt mājās, attīsta savu sadarbību ar skolotājiem, veido ciešākas attiecības ar bērnu.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Vide ir trešais skolotājs.

Reggio Emilia vide ir piepildīta ar dabisku gaismu un kārtību, izmantojot dabiskus materiālus. Vide mainās līdzi bērna izaugsmei. Ikkatru priekšmetu vai vielu izmanto, lai iedrošinātu bērnu iedziļināties un turpināt pētniecību. Vides „valoda” ir rotaļas ar faktūrām, skaņu, ritmiem un gaismu. Vidē ir dabiski materiāli, instrumenti un sadzīves priekšmeti, ar kuru palīdzību bērns var sajust apkārtējo uzticību un paļaušanos uz viņa/s spējām. Vidi veido un par to rūpējas visi – gan pieaugušie, gan bērni.

Vide ir trešais skolotājs.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Reggio Emilia pieeja paredz vecāku aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos skolas dzīvē. Rādot bērnam piemēru, kā izkopt sociāli emocionālās kompetences, vecāki veido attiecības ar bērniem, citiem vecākiem, skolotāju un izjūt skolas vidi. Bērnam šī sadarbība nozīmē un sniedz atbalstu un drošību, bet vecākiem – iespēju nodot bērniem savu vislabāko pieredzi un skolā iesāktos darbus turpināt mājas vidē. Pasaules izziņa notiek, savstarpēji saistot pieredzi, konceptus un parādības. Vecāki palīdz bērnam skolā iesākto turpināt mājās, attīsta savu sadarbību ar skolotājiem, veido ciešākas attiecības ar bērnu.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Dokumentēšana.

Reggio Emilia pieeja lielu uzmanību pievērš rūpīgai bērna domu, ideju un darbību dokumentēšanai – pierakstos, attēlos, to skaidrojumos u.c. veidos, kas atspoguļo bērna izziņas un apguves procesus. Dokumentēšana vienlaicīgi ir gan ieskats, gan atskats skolas ikdienā bērnam, skolotājiem, vecākiem un apkārtējiem.

Dokumentēšana.

Skolotāji kā bērni.

Bērni ir pētnieki un neatlaidīgi pasaules izzinātāji. Šis koncepts – zinātkārs bērns – attiecas arī uz skolotājiem. Reggio Emilia pieeja balstās pārliecībā, ka skolotājs nepārtraukti sevi pilnveido, sadarbojas ne tikai ar bērnu, bet arī ar citu jomu skolotājiem (mūziķiem, pētniekiem, aktieriem, māksliniekiem, zinātniekiem u.c.).

Skolotāji kā bērni.

Dokumentēšana.

Reggio Emilia pieeja lielu uzmanību pievērš rūpīgai bērna domu, ideju un darbību dokumentēšanai – pierakstos, attēlos, to skaidrojumos u.c. veidos, kas atspoguļo bērna izziņas un apguves procesus. Dokumentēšana vienlaicīgi ir gan ieskats, gan atskats skolas ikdienā bērnam, skolotājiem, vecākiem un apkārtējiem.

Dokumentēšana.

Skolotāji kā bērni.

Bērni ir pētnieki un neatlaidīgi pasaules izzinātāji. Šis koncepts – zinātkārs bērns – attiecas arī uz skolotājiem. Reggio Emilia pieeja balstās pārliecībā, ka skolotājs nepārtraukti sevi pilnveido, sadarbojas ne tikai ar bērnu, bet arī ar citu jomu skolotājiem (mūziķiem, pētniekiem, aktieriem, māksliniekiem, zinātniekiem u.c.).

Skolotāji kā bērni.

Bērna pasaules redzējums.

Bērna personība un izpratne par sevi un pasauli veidojas mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Tas ļauj bērnam pašam radoši realizēt mācību procesu, uzdot jautājumus, atrast atbildes, izmantot daudzveidīgu neverbālo valodu – teātri, gleznošanu un zīmēšanu, veidošanu, deju, mūziku, konstruēšanu, rokdarbus.

Bērna pasaules redzējums.

Projekti un skolotāja loma.

Reggio Emilia pieeja izmanto projektu metodi. Projektus iepriekš plāno, tie plūstoši veidojas mācību procesa laikā, balstoties uz bērna aktuālajām interesēm un jautājumiem. Vienlīdz svarīgs ir katra dalībnieka viedoklis projekta rotaļās un grupu darbā. Savukārt, skolotājs ir vērīgs līdzgaitnieks, kurš saklausa bērna teikto, seko līdzi viņa/s interesēm un nodrošina nepieciešamo palīdzību bērna izvirzītā mērķa sasniegšanā.

Projekti un skolotāja loma.

Bērna pasaules redzējums.

Bērna personība un izpratne par sevi un pasauli veidojas mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Tas ļauj bērnam pašam radoši realizēt mācību procesu, uzdot jautājumus, atrast atbildes, izmantot daudzveidīgu neverbālo valodu – teātri, gleznošanu un zīmēšanu, veidošanu, deju, mūziku, konstruēšanu, rokdarbus.

Bērna pasaules redzējums.

Projekti un skolotāja loma.

Reggio Emilia pieeja izmanto projektu metodi. Projektus iepriekš plāno, tie plūstoši veidojas mācību procesa laikā, balstoties uz bērna aktuālajām interesēm un jautājumiem. Vienlīdz svarīgs ir katra dalībnieka viedoklis projekta rotaļās un grupu darbā. Savukārt, skolotājs ir vērīgs līdzgaitnieks, kurš saklausa bērna teikto, seko līdzi viņa/s interesēm un nodrošina nepieciešamo palīdzību bērna izvirzītā mērķa sasniegšanā.

Projekti un skolotāja loma.

Vide ir trešais skolotājs.

Reggio Emilia vide ir piepildīta ar dabisku gaismu un kārtību, izmantojot dabiskus materiālus. Vide mainās līdzi bērna izaugsmei. Ikkatru priekšmetu vai vielu izmanto, lai iedrošinātu bērnu iedziļināties un turpināt pētniecību. Vides „valoda” ir rotaļas ar faktūrām, skaņu, ritmiem un gaismu. Vidē ir dabiski materiāli, instrumenti un sadzīves priekšmeti, ar kuru palīdzību bērns var sajust apkārtējo uzticību un paļaušanos uz viņa/s spējām. Vidi veido un par to rūpējas visi – gan pieaugušie, gan bērni.

Vide ir trešais skolotājs.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Reggio Emilia pieeja paredz vecāku aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos skolas dzīvē. Rādot bērnam piemēru, kā izkopt sociāli emocionālās kompetences, vecāki veido attiecības ar bērniem, citiem vecākiem, skolotāju un izjūt skolas vidi. Bērnam šī sadarbība nozīmē un sniedz atbalstu un drošību, bet vecākiem – iespēju nodot bērniem savu vislabāko pieredzi un skolā iesāktos darbus turpināt mājas vidē. Pasaules izziņa notiek, savstarpēji saistot pieredzi, konceptus un parādības. Vecāki palīdz bērnam skolā iesākto turpināt mājās, attīsta savu sadarbību ar skolotājiem, veido ciešākas attiecības ar bērnu.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Vide ir trešais skolotājs.

Reggio Emilia vide ir piepildīta ar dabisku gaismu un kārtību, izmantojot dabiskus materiālus. Vide mainās līdzi bērna izaugsmei. Ikkatru priekšmetu vai vielu izmanto, lai iedrošinātu bērnu iedziļināties un turpināt pētniecību. Vides „valoda” ir rotaļas ar faktūrām, skaņu, ritmiem un gaismu. Vidē ir dabiski materiāli, instrumenti un sadzīves priekšmeti, ar kuru palīdzību bērns var sajust apkārtējo uzticību un paļaušanos uz viņa/s spējām. Vidi veido un par to rūpējas visi – gan pieaugušie, gan bērni.

Vide ir trešais skolotājs.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Reggio Emilia pieeja paredz vecāku aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos skolas dzīvē. Rādot bērnam piemēru, kā izkopt sociāli emocionālās kompetences, vecāki veido attiecības ar bērniem, citiem vecākiem, skolotāju un izjūt skolas vidi. Bērnam šī sadarbība nozīmē un sniedz atbalstu un drošību, bet vecākiem – iespēju nodot bērniem savu vislabāko pieredzi un skolā iesāktos darbus turpināt mājas vidē. Pasaules izziņa notiek, savstarpēji saistot pieredzi, konceptus un parādības. Vecāki palīdz bērnam skolā iesākto turpināt mājās, attīsta savu sadarbību ar skolotājiem, veido ciešākas attiecības ar bērnu.

Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē.

Dokumentēšana.

Reggio Emilia pieeja lielu uzmanību pievērš rūpīgai bērna domu, ideju un darbību dokumentēšanai – pierakstos, attēlos, to skaidrojumos u.c. veidos, kas atspoguļo bērna izziņas un apguves procesus. Dokumentēšana vienlaicīgi ir gan ieskats, gan atskats skolas ikdienā bērnam, skolotājiem, vecākiem un apkārtējiem.

Dokumentēšana.

Skolotāji kā bērni.

Bērni ir pētnieki un neatlaidīgi pasaules izzinātāji. Šis koncepts – zinātkārs bērns – attiecas arī uz skolotājiem. Reggio Emilia pieeja balstās pārliecībā, ka skolotājs nepārtraukti sevi pilnveido, sadarbojas ne tikai ar bērnu, bet arī ar citu jomu skolotājiem (mūziķiem, pētniekiem, aktieriem, māksliniekiem, zinātniekiem u.c.).

Skolotāji kā bērni.

Dokumentēšana.

Reggio Emilia pieeja lielu uzmanību pievērš rūpīgai bērna domu, ideju un darbību dokumentēšanai – pierakstos, attēlos, to skaidrojumos u.c. veidos, kas atspoguļo bērna izziņas un apguves procesus. Dokumentēšana vienlaicīgi ir gan ieskats, gan atskats skolas ikdienā bērnam, skolotājiem, vecākiem un apkārtējiem.

Dokumentēšana.

Skolotāji kā bērni.

Bērni ir pētnieki un neatlaidīgi pasaules izzinātāji. Šis koncepts – zinātkārs bērns – attiecas arī uz skolotājiem. Reggio Emilia pieeja balstās pārliecībā, ka skolotājs nepārtraukti sevi pilnveido, sadarbojas ne tikai ar bērnu, bet arī ar citu jomu skolotājiem (mūziķiem, pētniekiem, aktieriem, māksliniekiem, zinātniekiem u.c.).

Skolotāji kā bērni.

Aktualitātes

Numicon nodarbības Putnu dārzā

No 2024. gada 1. septembra Putnu dārza audzēkņiem, kuri sasnieguši 3 gadu vecumu būs pieejamas Numicon nodarbības. Numicon ...

Lasīt vairāk
Hāmaņa muiža un Putnu dārzs presē

Putnu dārzs jau kādu laiku par savām jaunajām mājām sauc Hāmaņa muižu. Par Hāmaņa muižu, Hamann Coworking un ...

Lasīt vairāk
Putnu dārzs pārcelsies uz Hāmaņa muižiņu!

Putnu dārzs 2022. gada agrā rudenī pārvāksies uz jaunākām, plašākām telpām atjaunotajā Hāmaņa muižiņā. Vēsturiskā ēka atrodas Slokas ...

Lasīt vairāk
Raksts par Putnu dārzu Dienas Biznesā

Lasi te: http://www.db.lv/tirdznieciba/pakalpojumi/mana-pieredze-izskolos-darbinieku-bernus-450430 ...

Lasīt vairāk
test
test
test

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc tieši Reggio Emilia pieeja?

Putnu dārza dibinātāju pamatdarbs ir saistīts ar valodām un dažādām valodu tehnoloģijām. Kopš 2008. gada, biežajos darba braucienos, apmeklējot tādas uzņēmējdarbības citadeles kā Sanfrancisko un Silīcija ieleja, Putnu dārza dibinātāji pamanīja, ka daudzi viņu klienti un kolēģi saviem bērniem izvēlas Reggio Emilia pieejas skolas. Atbildot uz jautājumu “Kāpēc tieši Reggio Emilia pieeja?”, tika sniegta atbilde, ka šī pieeja bērniem sniedz plaša spektra iemaņas jau no agras bērnības, iemāca sadarboties un strādāt komandā, izmantot savu radošo potenciālu, būt empātiskiem pret apkārtējiem un nebaidīties būt citādiem. Minētie argumenti Putnu dārza dibinātājiem bija pamudinājums atvērt Latvijā pirmo Reggio Emilia pieejas pirmsskolu savu darbinieku un citu vecāku bērniem, kuriem šī pedagoģijas pieeja un principi ir tuvi.

Cik daudz bērnu ir Putnu dārzā?

Putnu dārzs ir neliela pirmsskola, kurā pasauli vienlaicīgi izzina ne vairāk kā 55 bērni. Putnu dārzā strādā septiņi pilna laika pedagogi un pedagogu palīgi, kā arī papildus tiek piesaistīti angļu valodas, bērnu jogas, audio logopēdijas un mūzikas speciālisti, kuri bērniem vārākas reizes nedēļā vada nodarbības.

Kur atrodas Putnu dārzs ?

Putnu dārzs atrodas Āgenskalna sirdī, Slokas ielā 41A, vēsturiskājā Hāmaņa muižiņā, kuras renovācija tika pabeigta 2022. gadā. Telpas tika veidotas atbilstoši Reggio Emilia pieejas pirmsskolas konceptam. Putnu dārzam ir savs, plašs pagalms, kurā bērniem ir iespēja radoši darboties un brīvi rotaļāties. Esam arī bieži viesi Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, kas atrodas blakus.

Pieteikšanās

Pirmsskolā Putnu dārzs laipni gaidām dažādu tautību, valstisko vai reliģisko piederību bērnus no pusotra līdz sešu gadu vecumam.

foto foto

    Informācija par bērnu

    Informācija par vecāku

    Pieteikties ēdināšanai