Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc tieši Reggio Emilia pieeja?

Putnu dārza dibinātāju pamatdarbs ir saistīts ar valodām un dažādām valodu tehnoloģijām. Kopš 2008. gada, biežajos darba braucienos, apmeklējot tādas uzņēmējdarbības citadeles kā Sanfrancisko un Silīcija ieleja, Putnu dārza dibinātāji pamanīja, ka daudzi viņu klienti un kolēģi saviem bērniem izvēlas Reggio Emilia pieejas skolas. Atbildot uz jautājumu “Kāpēc tieši Reggio Emilia pieeja?”, tika sniegta atbilde, ka šī pieeja bērniem sniedz plaša spektra iemaņas jau no agras bērnības, iemāca sadarboties un strādāt komandā, izmantot savu radošo potenciālu, būt empātiskiem pret apkārtējiem un nebaidīties būt citādiem. Minētie argumenti Putnu dārza dibinātājiem bija pamudinājums atvērt Latvijā pirmo Reggio Emilia pieejas pirmsskolu savu darbinieku un citu vecāku bērniem, kuriem šī pedagoģijas pieeja un principi ir tuvi.

Cik daudz bērnu ir Putnu dārzā?

Putnu dārzs ir neliela pirmsskola, kurā pasauli vienlaicīgi izzina ne vairāk kā 55 bērni. Putnu dārzā strādā septiņi pilna laika pedagogi un pedagogu palīgi, kā arī papildus tiek piesaistīti angļu valodas, bērnu jogas, audio logopēdijas un mūzikas speciālisti, kuri bērniem vārākas reizes nedēļā vada nodarbības.

Kur atrodas Putnu dārzs?

Putnu dārzs atrodas Āgenskalna sirdī, Slokas ielā 41A, vēsturiskājā Hāmaņa muižiņā, kuras renovācija tika pabeigta 2022. gadā. Telpas tika veidotas atbilstoši Reggio Emilia pieejas pirmsskolas konceptam. Putnu dārzam ir savs, plašs pagalms, kurā bērniem ir iespēja radoši darboties un brīvi rotaļāties. Esam arī bieži viesi Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, kas atrodas blakus.

Kur es varu vairāk uzzināt par Reggio Emilia pieeju?

Par Reggio Emilia pieeju internetā bagātīgi materiāli ir atrodami angļu valodā, meklējot pēc atslēgas vārdiem “Reggio Emilia approach”.

Konceptuālu priekšstatu par Reggio Emilia pieeju var iegūt šeit: https://www.reggiochildren.it/en/reggio-emilia-approach/

North American Reggio Emilia Alliancehttps://www.reggioalliance.org/

We Skoolhousehttps://weskoolhouse.com/

Fairy Dust Teachinghttps://fairydustteaching.com/

Viena no visaptverošākajām grāmatām par Reggio Emilia pieeju ir Carolyn Edwards, Lella Gandini, George Forman, The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Experience in Transformation.

Kur es varu atrast Putnu dārza pašnovērtējuma ziņojumus?

Putnu dārza pašnovērtējuma ziņojumi atrodami šeit:

2022. un 2023. mācību gada pašnovērtējuma ziņojums.

Kas ir Numicon?

Numicon ir pasaulē zināma izglītības metode, kas paredzēta matemātikas mācīšanai maziem bērniem, izmantojot praktisku un vizuālu mācīšanas pieeju. Numicon ir izveidojusi Oxford University Press, tās mērķis ir padarīt abstraktus matemātiskus jēdzienus konkrētākus un saprotamākus, veicinot dziļāku izpratni un mīlestību pret matemātiku jau no agras bērnības.

Numicon pamatā ir krāsainu plastmasas figūru sērija, katra no tām pārstāv dažādus skaitļus. Šīs figūras var savienot dažādos veidos, ļaujot bērniem vizuāli un fiziski izpētīt matemātiskās attiecības un jēdzienus, piemēram, skaitīšanu, saskaitīšanu, atņemšanu un pat agrīno reizināšanu un dalīšanu. Numicon taustāmā daba palīdz bērniem attīstīt skaitļu izpratni un uzlabo viņu spēju vizualizēt un lietot skaitļus.

Numicon ir īpaši efektīva metode, jo tajā ir iesaistītas vairākas maņas. Apvienojot vizuālas, dzirdes un kinestētiskas aktivitātes, Numicon pielāgojas dažādiem mācīšanās veidiem, padarot to par iekļaujošu izglītības rīku. Šī daudzmaņu pieeja ne tikai veicina bērnu interesi par matemātiku, bet arī veicina matemātisko jēdzienu izpratni.

Viena no Numicon metodes stiprajām pusēm ir tās strukturētā un tajā pašā laikā elastīgā pieeja. Skolotāji var integrēt Numicon savos esošajos mācību plānos un izmantot to, lai papildinātu un padarītu bērniem interesantākas matemātikas nodarbības. Numicon bērniem palīdz sistemātiski apgūt matemātisko principu pamatus.

Numicon ir noderīga metode bērniem ar īpašām izglītības vajadzībām. Skaidrā, vizuālā un taustāmā pieeja padara matemātiku pieejamāku un mazāk biedējošu, veicinot bērnos pārliecību par savām spējām.

Numicon ir vairāk nekā tikai mācību rīks – tā ir visaptveroša programma, kas maina veidu, kā matemātika tiek mācīta un apgūta, padarot to par vērtīgu pieeju agrīnās bērnības izglītībā. Numicon veicina pozitīvu, interaktīvu mācību vidi un palīdz bērniem attīstīt būtiskas matemātiskās prasmes, kas noderēs viņiem akadēmiskajā un ikdienas dzīvē.