Inovatīvi pedagoģijas materiāli

Sadarbībā ar Latvijas Universitāti un mecenāta AD VERBUM atbalstu 2021. gada pirmajā pusē tika izveidots projekts, kas iekļauj spēliskošanas programmu un vietni “Piedzīvojums pirmsskolā”. Vietnē ir iespēja iepazīties ar spēliskošanas izmantošanu mācību procesā, spēlēm, bezmaksas materiāliem un forumiem. Tajā var dalīties ar radošām pirmsskolas pedagoģijas idejām. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu pirmsskolas pedagogiem mācību procesā, piedāvājot pieeju mācību materiāliem, spēlēm un metodēm. Vairāk informācijas par projektu skat.
https://sites.google.com/view/piedzvojums-pirmsskola/par-projektu

Šādas radošas mācību metodes un inovācijas iet roku rokā ar Reggio Emilia principiem. Mēs ceram, ka šis projekts attīstīsies. Paldies Elīnai par ieguldīto darbu!

Atpakaļ uz aktualitatēm