Filosofija

Šis nav ne bezmaksas, ne noteikta un nemainīga maršruta brauciens; drīzāk tā ir orientēšanās ar karti un kompasu. (Rinaldi, C., ‘The Pedagogy of Listening’, lecture given at International Winter Institute, Reggio Emilia, January 1998)

Starptautiskā pirmsskola Putnu dārzs Pārdaugavā ir Reggio Emilia alternatīvās pedagoģiskās koncepcijas, kas veidojusies 20. gadsimta otrajā pusē Itālijā, bet šobrīd plaši pazīstama pasaulē bērnudārzs. Esam pārņēmuši labākās idejas no Reggio Emilia globālās pieredzes un piemērojuši Latvijas videi.

Putni jau izsenis ir brīvības simbols. Mēs vēlamies, lai arī mūsu bērni augtu kā brīvas, radošas un saprātīgas personības. Mūsu izpratnē brīvība nav visatļautība, ir skaidri jāzina noteikumi, bet tiem jābūt saprotamiem un viegli īstenojamiem, atbilstošiem mazā audzēkņa vecumposma īpatnībām. Bērnam ir nepieciešams drošs atbalsts un robežas.

Putnu dārza skolotāji ir pārliecināti, ka bērnam jau no dzimšanas piemīt milzīgs potenciāls un viņš ir līdzvērtīgs kopienas biedrs. Darbinieki ikdienā ņem vērā katra bērna personību, uztveres veidu un zināšanu apguves tempu.

Reggio Emilia skolas pamatlicējs Loris Malaguzzi (1920–1994) uzskata, ka bērnam jānonāk pie zināšanām pašam, ļaujot darboties, jo tā var efektīvāk attīstīt viņa prasmes un daudzpusīgas zināšanas – vārdi māca, piemēri aizrauj. Intelektuālā izaugsme notiek tieši kustībā, gūstot pieredzi praktiskos darbos. Putnu dārza ikdienu veido rotaļas un praktiskas nodarbības. Viens no Reggio Emilia pieejas vadmotīviem ir mācīties ar kustību paust emocijas.

Putnu dārzā ar bērniem un vecākiem sazināmies gan latviešu, gan krievu un angļu valodās, jo mums rūp dažādu kultūru un dzimtās valodas lietotāju labsajūta.

Mūsu sadarbības partneri ir Reggio Emilia pieejas bērnudārzs Terake Tartu (Igaunijā), kas veiksmīgi darbojas jau sešus gadus (skatiet http://www.terake.tartu.ee).

Mēs vēlamies saglabāt šo lidojuma sajūtu gan bērnam, gan pieaugušajam, sniedzot iespēju izpausties, “lidot”.

Mūsu devīze: Prātam vajag spārnus!

Центр «Putnu dārzs»

детский садик в Агенскалнсе

Putnu dārzs

Preschool in Āgenskanlns.

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.