Reggio Emilia principi

  1. Bērna pasaules redzējums. Bērna personība un izpratne par sevi un pasauli veidojas mijiedarbībā ar apkārtējo vidi; tas ļauj viņam pašam veidot mācību procesu. Bērni gan uzdod jautājumus, gan atrod atbildes, izmantojot neskaitāmus neverbālās valodas veidus (teātri, gleznošanu un zīmēšanu, veidošanu, deju, mūziku, konstruēšanu, rokdarbus).
  2. Projekti un skolotāja loma. Reggio Emilia pieeja izmanto projektu metodi. Projektus veido, balstoties uz bērna aktuālajām interesēm un jautājumiem, nevis plāno iepriekš. Projekta rotaļās un grupu darbā katra dalībnieka viedoklis ir vienlīdz svarīgs. Skolotājs ir vērīgs līdzgaitnieks, kurš saklausa bērna teikto, seko līdzi viņu interesēm un nodrošina nepieciešamo, lai palīdzētu bērnam sasniegt viņa mērķi.
  3. Vide ir trešais skolotājs. Piepildīta ar dabīgu gaismu un kārtību, izmantojot dabīgus materiālus, vide mainās līdz ar bērna izaugsmi. Ikkatru priekšmetu vai vielu lieto, lai iedrošinātu bērnu iedziļināties un turpināt pētīt. Vides „valoda” ir rotaļas ar skaņu, ritmiem un gaismu. Vidē ir dabīgi materiāli, instrumenti un sadzīves priekšmeti, lai bērns varētu sajust, ka viņam uzticas un uz viņu paļaujas. Vidi veido un par to rūpējas gan pieaugušie, gan bērni.
  4. Kopiena un vecāku līdzdalība skolas dzīvē. Pasaules izziņa notiek, savstarpēji saistot pieredzi, konceptus un parādības. Reggio Emilia pieeja paredz aktīvu un atbildīgu vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē, jo tas bērnam sniedz atbalstu un drošību, bet vecākiem – iespēju nodot bērniem vislabāko no savas pieredzes. Vecāku klātbūtne bērnudārzā palīdz bērnam turpināt iesākto arī mājās, veicina skolotāju un vecāku sadarbību, veido ciešākas attiecības starp bērnu un vecākiem.
  5. Dokumentēšana. Reggio Emilia pieeja lielu uzmanību pievērš rūpīgai bērna domu, ideju un darbību dokumentēšanai – pierakstos, attēlos, to skaidrojumos u.c. veidos, lai atspoguļotu bērna izziņas un apguves procesus. Dokumentēšana vienlaicīgi ir gan ieskats, gan atskats skolas ikdienā bērnam, skolotājiem, vecākiem un apkārtējiem.
  6. Skolotāji kā skolēni. Arī no bērniem var un vajag mācīties, ko skolotājs dara, satiekot jaunpienācēju. Reggio Emilia pieeja balstās pārliecībā, ka arī skolotājs nepārtraukti pilnveido sevi, sadarbojoties ne tikai ar bērnu, bet arī ar citu jomu skolotājiem (mūziķiem, pētniekiem, aktieriem, māksliniekiem, zinātniekiem u.c.).
Центр «Putnu dārzs»

детский садик в Агенскалнсе

Putnu dārzs

Preschool in Āgenskanlns.

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.